Kullanım Alanları

 Kullanım alanınıza en uygun 3D baskı teknolojisi hangisidir?

Çeşitli alternatifler için doğru 3D yazıcısını seçmek ilk etapta korkutucu bir iş gibi görünebilir. Dijital bir verinin, hangi baskı teknolojisinde katı bir objeye dönüşeceğini gösteren bazı farklılıklar vardır. Bugünün 3D yazıcıları, büyük yapısal farklılıklar, özellik tanımları, yüzeysel işlem, çevresel dayanıklıkık, dış görünüş, doğruluk ve kesinlik, kullanım ömrü, termal özellikler ve daha birçok etkenle birlikte farklı gereçleri kullanabilmektedir. 3D baskının, sektörünüzde olumlu etkiyi sağlayacak doğru teknolojinin seçimine rehberlik ettiği alanlarda, başlangıçtaki uygulamaların belirlenmesi çok önemlidir. Bu makalede genelde kullanılan 3D baskı uygulamalarının altı çizilecek ve 3D yazıcı seçiminde göz önünde bulundurulacak bazı kilit özellikler özetlenecektir.

Konsept Modelleri

Konsept modelleri, devamında gelecek olan olan her türlü tasarım ve mühendislik işlemlerini etkileyen öncül tasarımlarda daha doğru karar verilmesini sağlar. Doğru tasarım yolunu seçmek daha sonraki geliştirme çalışmalarında maliyetlerin düşmesini sağlar ve genel gelişim sürecini kısaltır, böylece daha kısa sürede piyasaya girilmiş olur. Elektrikli araç, ofis aksesuarı, mimari tasarım, ayakkabı veya oyuncak tasarlarken 3D baskı alternatif tasarım konseptlerini değerlendirmek için ve tüm hissedarlardan gelen karşılıklı işlevsel dönüşler arasından daha doğru seçimler yapmak için ideal bir yöntemdir. Yaratıcılığın bu ilk aşaması sırasında, gerçekçi görünen modellerle birlikte sayılı tasarım alternatiflerin değerlendirilmesin hızlı ve hesaplı yapılması istenir ancak hepsinin tam olarak kusursuz çalışıyor olmasına gerek duyulmaz. Hissedarlar, daha hızlı ve etkili kararlar vermeyi sağlamanın yanında alternatif konseptlere dokunabildiği ve görebildiği zamanlarda, tasarımın amacını daha iyi göz önünde canlandırabilirler. Birçok konsept modelleme uygulaması için 3D yazıcılara baktığımızda kilit performans niteliği taşıyan konular baskı hızı, parça maliyeti ve gerçeğe yakın baskı çıktısıdır.

Doğrulama Modelleri

 Ürün tasarımının şekillenmesiyle beraber tasarımcılar, tasarım öğelerinin, ürünün istenildiği gibi çalışmasını sağlayacağından emin olmak ister. Ev-içi 3D baskı yapma, doğrulama tasarımının tekrarlı bir proses olmasına olanak sağlar, tasarımcılar da yatırımları teşfik etmek için proses boyunca karşılaşılan zorlukları ve tasarım revizyonları için yapılması gerekenleri hızlı şekilde belirleyebilirler. Kullanım alanlarının içeriğinden bazıları; şekil ve uygunluk, işlevsel performans ve montaj doğrulamasıdır. Doğrulama modelleri, pratik uygulama içerisinde tasarım teorilerinin kısa sürede kanıtlanması açısından somut geri bildirimler sağlar. Doğrulama uygulamaların bölümleri, tasarım performansını doğru şekilde ortaya koymalıdır. Materyal karaktristikleri, model doğruluğu ve detay çözünürlük özelliği, doğrulama uygulamaları için seçilecek 3D baskısında göz önüne alınması gereken kilit konulardır.

Ön-Ürün Uygulamaları

Ürün gelişiminin son tasarıma aşamasına yaklaşmasıyla beraber dikkatler üretimin aşamasının başlamasına döner. Bu aşama, yeni ürünün üretimine geçmek için gerekli ekipman, kalibreler ve demirbaşlar üzerine önemli yatırımlar içerir. Bu aşamaya gelindiğinde, tedarik zincirlerinin açılımı hammadde ve diğer gerekli bileşenlerin temini için bazı taahhütlerin sağlanmasına ulaşır. Gerekli olan bu parçalar için ilerleme süresi piyasaya giriş süresini uzatabilir ve 3D baskı, çeşitli şekillerde, yatırım riskini düşürebilir ve ürünün piyasaya çıkış süresini kısaltabilir. 3D baskı uygulamalarına ön-hazırlık, son ürünün erken üretim ve montaja geçebilmesi,aynı zamanda test ve erken müşteri planlaması için ilk işlevsel ürünlerin üretiminde hızlı kısa-çalışma araçlarını, kalibreleri ve sabit ekipmanaları içerir. Baskı materyallerinin işlevsel performansı bu aşamada kiritiktir. Son ürünün istenen kaliteye gelmesinde ve üretim ekipmanlarının seri üretimde masraflı ve zaman alıcı olmaması için, doğruluk ve kesinlik bu aşamada büyük önem taşır.

Dijital İmalat

Bazı 3D baskı teknolojileri, içsel kısıtlamalar olmadan geleneksel üretim metodlarıya neredeyse sınırsız geometriyi basabilir, böylece tasarımcılara ürün işlevselliği alanında yeni seviyelere ulaşabilmeleri için daha geniş bir tasarım özgürlüğü sağlar. Aşırı zaman ve işçilik isteyen adımların elemine edilmesiyle ve hammadde israfının azaltılmasıyla, aynı zamanda tipik geleneksel eksiltici üretim tekniklerinin de kullanılmasıyla beraber, üretim giderlerinde düşüş elde edilmiştir.

3D baskı bileşenler, üretim akışını kolaylaştıran geçici üretim girdileri veya son kullanım ürünleri olabilir. Mücevher, dental, tıbbi enstrümanlar, otomotiv ve uzay havacılık gibi farklı sektörlerde başı çeken şirketler; parçaların üretimi ve kullanımı, desen ve kalıpların dökümü, üretim maliyetlerini düşürmek, daha geniş uyarlamalar sağlamak ürün kalitesi ve performansını geliştirmek ve üretim döngüsü süresini kısaltmak için 3D baskı tekniğini benimsemeye başlamışlardır. Üretim uygulamalarında yüksek doğruluk ve kesinlik ayrıca uygulama gereklilikleri için özel tasarlanmış özel baskı malzemeleri kilit özelliklerdir. Bazı dental (diş) ve tıbbi uygulamalarda, malzemelerin bazı spesifik biyouyumluluk gereksinimlerini sağlaması gereklidir.

Scroll to Top